SATICI BİLGİLERİ

Satıcı İsim/Unvanı: Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi AŞ
Satıcı’nın Açık Adresi: Yıldız Posta Cad. No.8 Akın Sitesi Blok 2 D.24 Gayrettepe Beşiktaş 
Satıcı’nın Telefonu: 0212 347 2670
Satıcı E-Posta Adresi: info@ailedenbiri.com 
Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo 

ALICI BİLGİLERİ

Alıcı İsim/Unvanı: ………………..
Alıcı’nın Açık Adresi: ………………..

Alıcı’nın Telefonu: ………………..
Alıcı E-Posta Adresi: ………………..

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin bilgileri evdeyenidoganbebek.com’da yer alan “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir. Bununla beraber sipariş Satıcı tarafından onaylandıktan sonra teslimat aşamasına geçilmesi sebebiyle Alıcı siparişe ait teslimat adresini değiştiremez.

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Satıcı tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı bu süre boyunca, dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşabilecektir. Ayrıca Alıcı siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’ya e-posta yoluyla gönderilmektedir. 

Satıcı tarafından evdeyenidoganbebek.com websitesi Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen gizlilik kuralları uygulanmaktadır. Ön Bilgilendirme formu Mesafeli Satış Sözleşmesinin imzalanması ile sözleşmenin bir parçası haline gelir.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)
Ürün/hizmet Kodu Ve Adı Adet Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Toplam Satış Tutarı KDV Dahil Toplam Tutar
ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI


Kargo hariç toplam ürün/hizmet bedeli: ………. TL 

Kargo Ücreti: ……… TL 
Kargo Dahil Toplam Bedeli: ………. TL 
Ödeme Şekli ve Planı: kredi kartı ile 1 ay …… TL aylık ödeme / KDV Dahil …….TL (BKM Express ile yapılan ödemelerde sistemdeki seçimlere göre belirlenecektir.) 
Alınan Vade Farkı: ……. TL 
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % …………

Teslim Şartları evdeyenidoganbebek.com Sık Sorular Sorular sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.  

Teslim Şartları: 

Ürünün sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben 2 iş günü iş günü içinde başlanacaktır. 

Cayma Hakkı:

Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, Alıcıya yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Cayma hakkının kullanıldığına dair Alıcı bildiriminin ondört günlük cayma hakkı süresi dolmadan, açık bir beyanla yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir.

Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

Alıcı tarafından iade edilecek malın ambalaj, etiket ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde de yer almaktadır.

Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli  ‘Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi’ olarak yukarıda yer verilen Kargo şirketinin kullanılması halinde Satıcı tarafından karşılanır. 

Satıcı veya sağlayıcı, Alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler Alıcı’ya iade edilir.

Satıcı veya sağlayıcı, geri ödemeleri, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

Alıcı, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. 

Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından on dört günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.evdeyenidoganbebek.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. 

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

Cayma Hakkının kullanılamayacağı mal ve hizmetler:

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan olan mallar
  • dan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).
  • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.


Geçerlilik

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Uyuşmazlıkların çözümü

TüketiciAlıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Alıcı, her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adresine yapabilir.

Tüketiciler satın aldıkları ürünle ilgili satıcı ile yaşadıkları uyuşmazlıklarda, hukuki yollara başvurabileceklerdir. Hukuki ihtilaflarda, Alıcı tarafından yapılacak başvurularda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Son hükümler

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

“Tüm bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun ve kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.” İlgili yönetmeliğin 5. Maddesinin 3.fıkrası gereği bu eklemenin yapılması zorunlu kılınmıştır.

Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesinin gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.